Interkapital vrijednosni papiri je vodeći nezavisni regionalni broker i skrbnik s više od 5,000 domaćih i internacionalnih klijenata.