Uvijek smo Vam na raspolaganju

Dogovorite sastanak sa našim stručnjacima u Zagrebu

Ukoliko imate pitanja, prijedloge, pritužbe ili pohvale molimo Vas da ih pošaljite ispunjavanjem obrasca za kontakt. Poruke primljene izvan radnog vremena biti će odgovorene sljedeći radni dan.

RADNO VRIJEMEPonedjeljak – Petak
8:30 – 16:30

Naša lokacijaMasarykova 1, 10000 Zagreb
HR – Croatia

Interkapital d.d. +385 1 4825 850
[email protected]

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. +385 1 4825 890
[email protected]

InterCapital Asset Management d.o.o. +385 1 5540 886
[email protected]