Otkup vlastitih dionica Hrvatskog Telekoma putem ubrzanog prikupljanja ponuda

Otkup vlastitih dionica Hrvatskog Telekoma putem ubrzanog prikupljanja ponuda
Detalji transakcije I sažetak knjige upisa

Iznos prikupljenih ponuda u odnosu na traženu količinu bio je 1.6 puta veći. Prikupljanje ponuda je rezultiralo blok transakcijom na Zagrebačkoj burzi od 268.657,00 dionica po jedinstvenoj cijeni od 26,90 EUR (7.226.873,30 EUR)

Prikupljene ponude su bile predane od strane domaćih institucionalnih ulagača.

ht-14-09-2023

Dominik Škaro
Objavljeno

Želite ulagati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti za vas.