Interkapital je savjetovao Tankersku plovidbu u procesu aranžiranja akvizicijskog kredita

Interkapital je savjetovao Tankersku plovidbu u aranžiranju akvizicijskog kredita koji je korišten za financiranje većine kupoprodajne cijene akvizicije Turisthotela. Ova transakcija, procijenjena na vrijednost od 224 milijuna eura na bazi od 100%, predstavlja najveću akviziciju javne kompanije u Hrvatskoj u proteklih 5 godina, kao i jednu od najvećih akvizicija u povijesti hrvatskog turizma. Nakon uspješno završenog postupka javne ponude za preuzimanje, Tankerska plovidba kontrolira 94,4% dionica s pravom glasa. Za više informacija o istome kliknite ovdje.

Kredit su sindicirale dvije banke, Zagrebačka banka i Erste banka, dok je Interkapital odigrao važnu ulogu u strukturiranju i provedbi transakcije.

Interkapitalova uloga kao savjetnika u ovom kreditiranju akvizicije bila je pomoći u strukturiranju transakcije, pregovarati uvjete kredita i upravljati procesom sindikacije. Interkapitalov tim surađivao je s klijentom kako bi razumio njegove potrebe i ciljeve, a zatim je pomogao dizajnirati strukturu kredita koja je ispunila te potrebe. To je uključivalo pregovaranje uvjeta kredita s kreditorima, uključujući kamatnu stopu, otplatni plan i financijske kovenante.

InterCapital
Objavljeno
Kategorija : Novosti

Želite ulagati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti za vas.