Sve što Vas je zanimalo o trgovanju na stranim Burzama, a niste imali vremena pitati

Globalizacija, tehnološki razvoj, sloboda kolanja kapitala i još niz razloga doveli su do toga da su se ulagački vidici domaćih investitora proširili na cijeli Svijet.

S obzirom na pojačan interes domaćih investitora za ulaganjem na stranim burzama, odlučili smo odgovoriti na najčešća pitanja te dati niz korisnih informacija vezanih uz temu. Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite nam se sa povjerenjem.

Stojimo Vam na raspolaganju na: [email protected]

1. Zašto investitori ulažu na stranim Burzama?

Postoji cijeli niz razloga zbog kojih strane burze privlače sve veći interes investitora. Najvažniji su veća mogućnost izbora financijskih instrumenata koji ne postoje na domaćem tržištu (npr. ETF-ovi), širi izbor listanih društava iz sektora koji nisu prisutni na domaćem tržištu (npr. tehnološke kompanije), bolje makroekonomsko okruženje te veliki monetarni i makroekonomski stimulansi koji daju podršku tržištu kapitala i velika likvidnost tržišta.

Ukoliko investitor ima preferencije ulagati u određeni sektor ili indeks, npr. tehnološki sektor, S & P indeks ili određenu kompaniju iz tehnološkog sektora ili indeksa, ulaganje tj. izloženost može se ostvariti kupnjom ETF-a koji prati vrijednost sektora ili ulaganjem u dionicu pojedine kompanije. Ulaganjem u ETF postiže se veća diverzifikacija budući da ETF-a reflektira vrijednosti skupa kompanija (najčešće 15 kompanija s različitim postotkom u pojedinoj kompaniji), dok se ulaganjem u pojedinu dionicu potencijalno može ostvariti veći prinos, ali uz prihvaćanje i većeg rizika. Detaljniji pregled ove teme možete naći na linku

2. Što je ETF?

Pojednostavljeno rečeno, ETF je oblik investicijskog fonda koji je listan na Burzi i s njim se trguje na isti način kao i dionicama. ETF-ovi olakšavaju investitorima ulaganje u neki određeni indeks ili sektor. Detalje o ETF-ovima možete naći u našem nedavnom blogu.

3. U što investitori ulažu na stranim Burzama?

Već neko vrijeme, na mjesečnoj razini, pratimo te izvještavamo o aktivnostima naših klijenata na stranim Burzama kako bi prikazali detaljniju sliku o tome kako investitori razmišljaju te u kojem smjeru im se kreću investicije. Više o tome može pročitati u prijašnjim izadnjima naših blogova ovdje.

Bitno je napomenuti da prošla ulaganja klijenata ne određuju buduće trendove, te svaki investitor mora sam odlučiti o investicijskoj strategiji, uzimajući u obzir sve relevantne faktore (tolerancija svih vrsta rizika, vremenski horizont ulaganja, specifičnost financijskih instrumenata i tržišta kojima klijent želi trgovati i sl.)

4. Čemu služi skrbnički račun?

Za trgovanje na stranim Burzama potrebno je imati otvoren skrbnički račun na kojem se drži Vaša strana imovina (strani vrijednosni papiri i strana valuta).

Bez skrbničkog računa nije moguće trgovati na stranim Burzama.

Interkapital drži Vašu stranu imovina na računu globalnog skrbnika, jedne od najvećih banka u Belgiji. Polažemo veliku pažnju izboru stranih partnera s kojima surađujemo, vodeći računa prvenstveno o sigurnosti imovine naših klijenata.

5. U kojoj se valuti trguje na stranoj Burzi?

Namira vrijednosnih papira na stranim burzama se vrši u stranoj valuti i na skrbničkom računu je potrebno imati pokriće za trgovanje u valuti namire transakcije.

Na skrbnički račun moguće je uplatiti direktno stranu valutu ili HRK pa Interkapital za Vas može napraviti konverziju u stranu valutu. Tečaj konverzije je u pravilu povoljniji nego što klijenti mogu sami ostvariti prilikom konverzije u mjenjačnici ili banci.

6. Tretman poreza na kapitalnu dobit?

Obveznik Poreza su sve domaće fizičke osobe u iznosu 12% + prirez.

Porezna osnovica = ostvareni kapitalni dobici s osnove prodaje financijskih instrumenata koji su prodani unutar dvije godine od dana kupnje

Kapitalna dobit, između ostalog, podrazumijeva zaradu od prodaje financijske imovine (dionica, obveznica i ostalih financijskih instrumenta) + zaradu od ulaganja u fondove.

Obveza klijenta:

  • Porez obračunava i uplaćuje krajnji klijent
  • Uz plaćanje klijent treba poreznoj upravi dostaviti JOPPD obrazac
  • Rok za uplatu i prijavu: jednom godišnje, do kraja veljače za prethodnu godinu
  • Ukoliko je porezna osnovica negativna klijent nema obvezu prijave

Interkapital sredinom siječnja (bez naknade) šalje klijentima informativni izračun prema nama dostupnim podacima za trgovanje preko Interkapitala. Taj izračun je pomoć klijentima koji trebaju objediniti i eventualna ostala ulaganja preko drugih brokera/investicijskih fondova, ukoliko ih imaju. Naravno, trgovanje preko samo jednog brokera pojednostavljuje proces prijave poreza.

Interkapital klijentima koji imaju obvezu plaćanja poreza (porezna osnovica veća od 0) bez naknade dostavlja i ispunjeni JOPPD obrazac.

7. Tretman poreza na dividendu?

Obveznik poreza su domaće fizičke osobe koje plaćaju i domaći i inozemni porez, te domaće pravne osobe koje plaćaju samo inozemni porez.

Inozemni porez se odmah obračunava i uplaćuje od strane skrbnika. Porezna stopa varira ovisno o tržištu

Na skrbnički račun klijenta stiže iznos umanjen za inozemni porez. Klijent od skrbnika dobiva obavijest sa svim detaljima.

Porez u HR = 12,00% + prirez. Uplaćuje ga krajnji klijent i uz to prilaže JOPPD obrazac.

*sa određenim državama je RH sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. To ne znači da se dividenda ne oporezuje i u inozemnoj državi i u RH već da u inozemnoj državi može primijeniti nižu stopu koja je određena u tom ugovoru. U RH svakako mora platiti 12,00% + prirez

8. Da li postoji minimalan iznos za investiranje?

Ne postoji minimalan iznos za investiranje, ali prije investiranja je potrebno sagledati sve troškove trgovanja u inozemstvu, te imati na umu sve rizike ulaganja koji nisu prisutni na domaćem tržištu (npr. tečajni rizik ili rizik previda neke bitne informacije vezane uz Vaše ulaganje).

9. Koje je radno vrijeme najvećih svjetskih Burzi?

Radno vrijeme New York Stock Exchange i Nasadaq je od ponedjeljak do petka, od 15:30 do 22 sata po hrvatskom vremenu.

Radno vrijeme Frankfurtske i Londonske Burze je od ponedjeljak do petka, od 9 do 17 sata po hrvatskom vremenu.

10. Da li postoji elektronska platforma s kojom je moguće trgovati na stranim Burzama?

Interkapital svojim klijentima nudi mogućnost trgovanja na svim Zapadnim Burzama putem trgovinske platforme.

Više o brokerskim uslugama i trgovanju možete naći na linku ovdje.

InterCapital
Objavljeno
Kategorija : Novosti

Želite ulagati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti za vas.